Geeske Buiten-de Jong – Friesland


Geeske Buiten-de Jong, Fysio Centrum Vitaal, legde in 2020 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.