Frija Rook – Gelderland


Frija Rook, Fysiotherapie Zuidwijk, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.