Frank Meijer – Noord-Holland


Frank Meijer, Quantumfysio, legde in 2010 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.