Ernst Holwerda –


Ernst Holwerda, , legde in 2017 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.