Emiel van Dorrestein –


Emiel van Dorrestein, Aare Physiotherapie GmbH, legde in 2019 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.