Eke Siebinga – Friesland


Eke Siebinga, Fysio Friso, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.