Egbert Meier

  • a couple of years ago

Egbert Meier – Zuid-Holland


Egbert Meier, Atlas Fysiotherapie, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.