Edith Ottenheim – Limburg


Edith Ottenheim, Cats en Selder fysio- en manuele therapie, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.