Diana de Wijn- Leemans

  • a couple of years ago

Diana de Wijn- Leemans – Noord-Holland


Diana de Wijn- Leemans, Fysiotherapie Soembastraat, legde in 2011 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.