Danny Oosterhof – Friesland


Danny Oosterhof, Suo Marte, legde in 2014 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.