Cor Doornbos – Friesland


Cor Doornbos, Fysio Stiens, legde in 2009 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.