Cor de Graaf – Noord-Holland


Cor de Graaf, Fysio Beter Bewegen, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.