Coquita van der Harst – Utrecht


Coquita van der Harst, Dry Needling Oorsprongpark, legde in 2012 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.