Chris van Welij – Zuid-Holland


Chris van Welij, Praktijk van Welij Fysiotherapie, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.