Chris Semplonius – Friesland


Chris Semplonius, Praktijk Trip en Semplonius, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.