Cathy Goeman – Zuid-Holland


Cathy Goeman, Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie en Dry Needling Mensen en Bewegen, legde in 2010 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.