Casper Kempeneers – Zuid-Holland


Casper Kempeneers, Fysiotherapie Leidschendam, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.