Bianka Terpstra

  • a couple of years ago

Bianka Terpstra – Drenthe


Bianka Terpstra, Fysiotherapie Noordwolde, legde in 2009 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.