Bert van der Weide – Gelderland


Bert van der Weide, Annatommie MC, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.