• Huidige pagina:
  • Home »

Benjamin Blasé

  • a couple of years ago

Benjamin Blasé – Noord-Holland


Benjamin Blasé, Fysiotherapie Nijdam, legde in 2013 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.