Baukje Veen-Stoppels – Groningen


Baukje Veen-Stoppels, Ton Schrantee fysio- en manuele therapie, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.