Bas Hulshof

  • a couple of years ago

Bas Hulshof – Overijssel


Bas Hulshof, Fysio Totaal, legde in 2016 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.