Bart van de Weerd

  • a few months ago

Bart van de Weerd – Utrecht


Bart van de Weerd, Biofys ABC, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.