Astrud Knoester-Ebbink – NoordNoord-Brabant


Astrud Knoester-Ebbink, FysioSluijters, legde in 2015 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.