Ans de Vries

  • 4 years ago

Ans de Vries – Groningen


Ans de Vries, Fyzigo Fysiotherapie, legde in 2008 de cursus met goed gevolg af en is daarmee een door “Myofasciale Pijn Seminars” erkend behandelaar.